inside – polskie radio pik

inside – polskie radio pik

A czy to jest cała prawda o Dawidzie Lubowiczu, w tych ośmiu kompozycjach?– Cała to nie, bo kompozycji jest dużo więcej, które gdzieś w szufladzie sobie czekają na lepsze czasy, czyli w komputerze, ale jest to taki przegląd mnie, stąd też właśnie “Inside”, czyli...